คำถวายพระพรที่ 25
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ พระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
นางชัชฎาพร จันทรสุข และครอบครัว
คำถวายพระพรที่ 26
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอติพร ทองหล่อและครอบครัว
คำถวายพระพรที่ 27
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ มีพระพลานามันสมบูรณ์แข็งแรง. ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
นางสาวธิดารัตน์ คณึงเพียร
คำถวายพระพรที่ 28
ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ของปวงชนชาวไทย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นางดาริณ โพธิ์แก้ว และครอบครัว
คำถวายพระพรที่ 29
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
นางสาวสุขุมาล แสนพวง
คำถวายพระพรที่ 30
ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนานยิ่งเมื่อยขา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
รอยัลลิส มาร์เก็ตเพลส
หน้าแรก 1 2 3 4