คำถวายพระพรที่ 17
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
นางศีตรา มยูขโชติและครอบครัว
คำถวายพระพรที่ 18
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เยาวนา ยงยืน
คำถวายพระพรที่ 19
ขอพระองค์ทรงพระเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ณัฐกฤตา นามเวช
คำถวายพระพรที่ 20
ขอจงทรงพระเจริญ พระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
นางศีตรา มยูขโชติและครอบครัว
คำถวายพระพรที่ 21
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ พระชนมายุยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
นางเยาวนา ยงยืน
คำถวายพระพรที่ 22
ขอพระองค์ทรงพระเจริญคู่พระบารมีเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยยิ่งยืนนานเทอญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
นางสาววิลาวัณย์ กล้าแรง
คำถวายพระพรที่ 23
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
นางชนุตภรณ์ นนธิจันทร์ และครอบครัว
คำถวายพระพรที่ 24
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
วรรณภา ประภาสอน
หน้าแรก 1 2 3 4 หน้าสุดท้าย