คำถวายพระพรที่ 9
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
นางสาวจิรสุดา ทะเรรัมย์
คำถวายพระพรที่ 10
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญตลอดกาล
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
นางสาวเสาวลักษณ์ วงเวียน
คำถวายพระพรที่ 11
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
นางจิณัฐตา พาชื่น และครอบครัว
คำถวายพระพรที่ 12
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
นางสาวชนุตภรณ์ คำศรีใส และครอบครัว
คำถวายพระพรที่ 13
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
นางสาวชนุตภรณ์ คำศรีใส และครอบครัว
คำถวายพระพรที่ 14
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระวรกายแข็งแรงสมบูรณ์ ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
นางสุทธิกานต์ มีพร้อมและครอบครัว
คำถวายพระพรที่ 15
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยสมบูรณ์ เป็นมิ่งขวัญของพศกนิกรชาวไทย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
นางสาวธิดารัตน์ คณึงเพียร
คำถวายพระพรที่ 16
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นางวัชรีวงค์ หวังมั่น
หน้าแรก 1 2 3 4 หน้าสุดท้าย