คำถวายพระพรที่ 1
ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พระวรกายสมบูรณ์แข็งแรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรพสกนิกรชาวไทยตราบนานเท่านาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะอาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
คำถวายพระพรที่ 2
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
คำถวายพระพรที่ 3
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย สมบูรณ์แข็งแรง ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
นางสุชาดา นิ้มวัฒนากุล
คำถวายพระพรที่ 4
ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พระวรกายสมบูรณ์แข็งแรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรพสกนิกรชาวไทยตราบนานเท่านาน ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
นางสาววิลาวัณย์ กล้าแรง
คำถวายพระพรที่ 5
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ ตลอดกาลตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
นางชัชชษา เจือจันทร์ และครอบครัว
คำถวายพระพรที่ 6
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระชนมายุยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
นางสาวศุภรดา มั่นยืน
คำถวายพระพรที่ 7
ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
นางอารยา จิรมนัสวงศ์
คำถวายพระพรที่ 8
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยทุกทั่วหล้า
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
นางโชติรส ปะลิเตนัง
1 2 3 4 หน้าสุดท้าย